Kabels, draden en toebehoren voor infrastructuur en energie

De wereld bevindt zich midden in een energietransitie; er vindt een verschuiving plaats van het verbruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas of steenkool naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in Duitsland groeit gestaag en de ontwikkeling van de industrie leidt tot een verdere verbetering van de efficiëntie van de installaties. De door windturbines en fotovoltaïsche systemen opgewekte elektriciteit speelt hierbij een centrale rol. Om ervoor te zorgen dat de opgewekte energie zonder grote verliezen kan worden getransporteerd, zijn betrouwbare transmissie- en distributienetwerken nodig. HELUKABEL biedt producten voor de directe bekabeling binnen de centrales en voor hun netwerken en de vereiste infrastructurele omgeving.


Maar niet alleen de omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen is een grote uitdaging van deze tijd, ook de intelligente netwerkvorming in particuliere of openbare gebouwen, waarvan de functionaliteit door hoogwaardige HELUKABEL producten wordt gewaarborgd. Om de "slimme" netwerken en de daarvoor benodigde hoge datasnelheden te realiseren, werkt Duitsland momenteel op volle toeren aan de uitbreiding van breedbandnetwerken. Dit project zal ook in de komende jaren een grote rol blijven spelen.


HELUKABEL biedt voor alle genoemde gebieden en voor elke toepassing in infrastructuur & energie de juiste kabel-, draad- en accessoireproducten. Wij beschikken over een uitgebreid productportfolio, dat wij u vanuit onze voorraad ter beschikking stellen.
Wij helpen u graag bij het identificeren van de beste producten voor uw specifieke toepassing en beantwoorden al uw vragen.

Per e-mail info@helukabel.nl of per telefoon +31 (0)495 499 049.