HELUKABEL Group, richtlijnen voor naleving

Preambule

Als internationaal familiebedrijf dat al vele jaren actief is, vinden we het belangrijk om het vertrouwen te hebben van onze zakenpartners, onze medewerkers en het publiek. Onze reputatie is gebaseerd op het gedrag van elke werknemer, en daarom staan we erop dat ze op een ethisch onberispelijke en wettelijk conforme manier handelen. We zijn toegewijd aan het nakomen van onze verantwoordelijkheden jegens onze zakenpartners en onze medewerkers over de hele wereld.

Kader voor onze acties

Naleving - naleving van toepasselijke wetten, voorschriften, normen en richtlijnen - is de basis van ons handelen. Het naleven van de regels is een gegeven. Wij zien het als onze plicht om zakendoen of het aangaan van een transactie absoluut af te wijzen als er ook maar het minste vermoeden bestaat dat het niet aan deze regels voldoet. Om onze zakenpartners en medewerkers inzicht te geven in ons begrip van waarden en de wet, hebben we een gedragscode en andere richtlijnen opgesteld die als bindende normen dienen voor het handelen van onze medewerkers. Deze compliancerichtlijnen bieden een kader voor de overige meer gedetailleerde regelgeving.

Onze compliance-structuur

Onze aandeelhouders en het management verbinden zich ertoe de toepasselijke wetten, voorschriften, normen en richtlijnen strikt na te leven. Om ervoor te zorgen dat dit in de hele HELUKABEL Groep gebeurt, hebben we de volgende "Compliance Circle" ingevoerd:

Compliance Circle consisting of  three components: Prevent, Recognise, React

Voorkomen:

Door interne richtlijnen, communicatie, advies en training leren medewerkers welk gedrag van hen wordt verwacht. Medewerkers kunnen te allen tijde advies inwinnen over de interpretatie van de Gedragscode en andere regelgeving bij het Loket.

Herkennen:

De naleving wordt regelmatig gecontroleerd door middel van interne en, in sommige gevallen, externe nalevingsbeoordelingen. Een melding van werknemers of externe zakenpartners aan het Compliance Office over wangedrag of een mogelijke inbreuk is niet alleen welkom, maar wordt te allen tijde uitdrukkelijk aangemoedigd en helpt ons als lerend bedrijf om eventuele verbeteringen aan te brengen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en de klokkenluider hoeft niet bang te zijn voor gevolgen van het alarmeren. We hanteren het principe dat niemand in ons bedrijf enig nadeel mag lijden als gevolg van het naleven van de wet en onze nalevingsnormen. Dien een melding in: Klokkenluidersysteem Speak Up

Reageren:

Helukabel wil een aantrekkelijke werkgever en betrouwbare zakenpartner zijn. We willen onze processen en ons gedrag voortdurend ontwikkelen en verbeteren. Als er klachten of zelfs inbreuken worden vastgesteld tijdens een nalevingsonderzoek, verbindt Helukabel zich ertoe om gepast te reageren, de relevante processen te verbeteren en mogelijke inbreuken te bestraffen. Als laatste opmerking willen we Robert Bosch citeren, die ons begrip van compliance heel goed samenvat: "Op de lange termijn zal een eerlijke benadering van zakendoen altijd de meest winstgevende zijn." Robert Bosch (1921)