Hoe kabels worden gemaakt - Stap 7: Kabelmarkering

Bij de productie van kabels en draden telt elk klein detail. In het zevende en laatste deel van onze reeks leert u meer over het kabelmarkeringsproces.

Yellow cable gets a marking

Markering

Bij inkjet-opdruk worden elektrisch geladen inktdeeltjes in een contactloos proces op het kabeloppervlak gespoten.

Zodra de mantel op de kabel is aangebracht, ontbreekt er nog slechts één klein dingetje voordat de kabel klaar is om naar de klant te worden verzonden: de juiste markering. Kabelmarkering verschaft gebruikers onder meer informatie over de fabrikant, het kabeltype en het beoogde gebruik. In het algemeen speelt het een belangrijke rol bij de toewijzing van producten en de traceerbaarheid. Daarom wordt een uitgebreide markering vereist door verschillende nationale en internationale normen en wetten - in Europa bijvoorbeeld door de verordening inzake bouwproducten (CPR) en DIN EN 60445 (VDE 0197):2018-02.

Deze laatste heeft ook duidelijk omschreven eisen gesteld aan de ondubbelzinnige leesbaarheid en duurzaamheid van de markeringen. Hier speelt de druktechniek een essentiële rol: verschillende mantelmaterialen van PVC tot polyurethaan vereisen voor het drukken geschikte inkten, die de inkthechting op de kabel verhogen. Bovendien gebruikt HELUKABEL twee verschillende drukprocedés om voor elk product en elke toepassing het optimale resultaat te bereiken:

  • Bij inkjet-opdruk worden elektrisch geladen inktdeeltjes in een contactloos proces direct op het kabeloppervlak gespoten. Het voordeel hiervan is dat de gedrukte teksten tijdens de productie kunnen worden gewijzigd. Deze drukmethode kan echter alleen bij lage snelheden worden uitgevoerd.
  • Bij rotatie diepdruk wordt gebruik gemaakt van een drukwiel waarop de te drukken tekst is gegraveerd. Vloeibare inkt wordt op het drukwiel aangebracht en slaat neer in de gravure, het teveel wordt verwijderd met een schraper. De schijf wordt dan tegen de kabel gedrukt, waardoor de tekst op het oppervlak wordt overgebracht. Dit proces kan worden uitgevoerd met hoge snelheden tot 1.000 meter per minuut - maar telkens wanneer de tekst wordt gewijzigd, moet een nieuw drukwiel worden aangeschaft.

Aan het eind van het markeringsproces is alle informatie die de eindgebruiker van de kabel of draad nodig heeft, op de buitenmantel gedrukt: van artikelnummer tot logo's en QR-codes tot normen en certificeringsinstanties zoals VDE of UL. Natuurlijk kunnen de gedrukte teksten ook gemakkelijk worden aangepast.

Cable gets the marking from a machine
Bij rotatie diepdruk wordt gebruik gemaakt van een drukwiel waarop de te drukken tekst is gegraveerd.

Vraag het de expert

Mijnheer Bosch, wat betekenen de cijfer- en lettercodes die wij op de meeste kabels en draden aantreffen?

Dit zijn gestandaardiseerde kabelaanduidingen die de gebruiker veel informatie geven over de kabel. Dit omvat bijvoorbeeld de nominale spanning, de isolatie, het type kabel, het aantal aders en de aderdoorsnede. Standaardisatie maakt het mogelijk om alle belangrijke eigenschappen van een kabel onomstotelijk vast te stellen, ongeacht de fabrikant.

Kunt u ons een voorbeeld geven van hoe dit werkt?

Nemen we een kabel met de code H 05 RN - F 3 G 1,5. Deze code wordt als volgt uitgesplitst: H betekent dat het een geharmoniseerde kabel is. 05 beschrijft de nominale spanning van 300/500 volt waarvoor de kabel is goedgekeurd. De R staat voor aderisolatie van ethyleenpropyleenrubber, de N voor een mantel van polychloropreenrubber - of in beide gevallen een gelijkwaardig materiaal. Fijnaderige en soepele kabels worden aangeduid met een F, 3 is het aantal aders. De letter G geeft aan dat de kabel een groen-gele ader heeft, en tenslotte hebben we de aderdoorsnede van 1,5 vierkante millimeter per ader.

Portrait of Bosch Norbert
Norbert Bosch werkt sinds 2011 in de afdeling druktechnologie bij HELUKABEL.
terug