De Europese Bouwproductenverordening (CPR) – voor meer veiligheid

HELUKABEL GmbH laat haar producten testen en certificeren. Sinds 1 juli 2017 zullen alle relevante producten van HELUKABEL voorzien zijn van een CE-markering en een prestatieverklaring volgens de CPR.

Klik hier voor een overzicht van alle Helukabel producten die zijn getest volgens de Europese Bouwproducten Verordening: Producten volgens CPR De Europese Bouwproductenverordening

(CPR) 305/2011 definieert coherente en controleerbare voorschriften voor het gebruik van bouwproducten in gebouwen. Het is van toepassing op alle EU-lidstaten en heeft tot doel de veiligheid in gebouwen te vergroten. De CPR is op 1 juni 2016 uitgebreid met kabels en draden die zijn geclassificeerd op basis van hun brandgedrag. De regelgeving is vanaf 1 juli 2017 bindend voor fabrikanten en leveranciers.

De CPR voor kabels en draden is geïmplementeerd door DIN EN 50575:2017-02: "Voedings-, besturings- en communicatiekabels - Kabels voor algemene toepassingen in bouwwerken die onderhevig zijn aan brandreactievereisten". Kabelproducten die zijn gecontroleerd door een aangemelde instantie, krijgen een CE-markering. Voor elke kabel moet de fabrikant of leverancier ook een prestatieverklaring overleggen waarin de reactie bij brand nauwkeurig wordt beschreven.

Met de opname van kabels en draden in de lijst van bouwproducten heeft de EU 6 brandklassen voor kabels gedefinieerd - van ACa tot FCa (Ca staat voor 'kabel'). De klasse wordt toegewezen op basis van criteria zoals vlamvoortplanting en warmteontwikkeling. Van onbrandbaar (Aca) en moeilijk ontvlambaar (B1Ca, B2Ca, CCa) via normaal ontvlambaar (DCa, ECa) tot licht ontvlambaar (FCa). Er zijn ook drie aanvullende klassen die verwijzen naar andere eisen zoals rookproductie (s1 en s2), zuurgraad / halogeenvrije vlamvertraging (a1) en vlammende druppels (d1 en d2).

Prestatieverklaring - Zoeken op DoP nummer

Heb je vragen?

Stuur een e-mail naar baupvo@helukabel.de