Waarom is het zo belangrijk dat kabels en draden niet alleen vlamvertragend zijn, maar ook halogeenvrij?

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID MOETEN KABEL EN DRAAD werken als zekeringen waardoor een brand zich kan verspreiden. Ze mogen niet fungeren als brandstof voor een brand en mogen geen gevaarlijke stoffen afgeven. Dat is precies wat er gebeurt met materialen waarvan de vlamvertraging is gebaseerd op halogenen, d.w.z. fluor, chloor, broom of jodium. Halogenen zijn aanwezig in polymeren zoals PVC, FEP en PTFE. Als vlamvertrager worden vaak PUR-, PP-, P- en TPE-materialen toegevoegd. Ze kunnen ontsnappen in geval van brand en de omringende vlammen doven. Later worden ze echter gecombineerd met waterdamp om zuren te vormen die irritatie van de ogen, huid en luchtwegen veroorzaken, evenals metaal en glas aantasten. HELUKABEL-veiligheidskabels zijn halogeenvrij. De vlamvertraging is gebaseerd op aluminiumhydroxide. Bij brand geeft het water af dat kristalliseert. Dit koelt het oppervlak af en verdringt zuurstof, daardoor kan de ontsteking geremd worden. Er ontstaan geen corrosieve gassen, alleen lichte rook en het gevaar van giftige gassen is veel kleiner. HELUKABEL biedt een ruim assortiment halogeenvrije kabels, zoals de MULTIFLEX 512PUR, JZ 500 HMH, MEGAFLEX500. Deze hebben hun ontvlambaarheidseigenschappen bewezen in strenge tests volgens VDE- en DIN-EN-veiligheidsnormen. Voor speciale toepassingen zijn er kabels en draden met de FE 180 / E 30 specificatie. Tijdens een brand blijven deze minimaal 30 minuten functioneel en bieden ze tot 180 minuten isolatie-integriteit. Op deze manier zorgen ze voor de noodbediening van liften, deuren, enz., evenals voor veiligheids-, brandalarm- en noodsystemen.

Ömer Durak aan een tafel
Ömer Durak is hoofd van Cable Design & Development bij de HELUKABEL-fabriek in Windsbach. (©Tobias Bugala)
terug